Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

wiosna1
wiosna2
Plac zabaw
Plac zabaw
Nasz plac zabaw
Plac zabaw

Promocja zdrowia

W naszym przedszkolu podjęliśmy starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W zakładce tej, znajdą Państwo informacje o koncepcji i standardach przedszkola promującego zdrowie oraz naszych działaniach podejmowanych w celu uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, które będą dodawane sukcesywnie.

Przedszkolaki podczas Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Piosenki Promującej Zdrowie pt. "Zdrowy Przedszkolak" w roku szkolnym 2017/2018

Na wiek przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań zdrowotnych, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mają codzienny kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci, co stwarza ogromne możliwości współpracy w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych oraz tych dotyczących dbałości o zdrowie. Przedszkole odgrywa więc bardzo ważną rolę – taka szansa nie powtarza się już na kolejnych etapach edukacyjnych.

Co oznacza stwierdzenie "przedszkole promujące zdrowie"?

Definicja przedszkola promującego zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach Przedszkola Promującego Zdrowie.

Standardy przedszkola promującego zdrowie:
  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

Zakres działań przedszkola odnośnie promocji zdrowia dotyczy aktywności fizycznej dzieci, szeroko pojętej edukacji zdrowotnej, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa oraz dbania o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków (tzw. podejście holistyczne).

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy następujące działania, które wpływają na propagowanie wśród społeczności przedszkolnej prozdrowotnego stylu życia w ujęciu holistycznym (więcej informacji o tych działaniach znajdą Państwo pod załączonymi linkami):

Poznajemy zawody swoich Rodziców - grupa "Biedronki"

Poznanie zawodu pielęgniarki w kontekście dbałości o zdrowie.

1

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Poznanie procedur zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowanie czynności ratowniczych w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

2

VIII Edycja Konkursu Plastycznego pt. "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę"

Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody. Rozwój sfery społeczno - emocjonalnej.

3

Gala Wolontariatu 2017

Uwrażliwianie na potrzeby innych.  Rozwój sfery społeczno - emocjonalnej.

4

Konkurs plastyczny pt. "Zróbmy choinkę... inaczej"

Pogłębianie wiedzy na temat symboli Świąt Bożego Narodzenia oraz integracja dzieci. Rozwój zdrowia społeczno - duchowego.

5

Zabawy w ogrodzie - grupa "Pszczoły"

Codzienne pobyty dzieci na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wpływanie na rozwój zdrowia w płaszczyźnie fizycznej i społecznej.

6

Przygotowanie szaszłyków owocowych - grupa "Krasnale"

Samodzielne przygotowanie przez dzieci zdrowych i kolorowych szaszłyków owocowych.

8

Wizyta pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli

Dbałość o zdrowie w kontekście sfery emocjonalnej i społeczno - moralnej. Słuchanie bajek o tematyce prozdrowotnej.

9

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

Organizacja prelekcji i spotkań podejmujących tematykę bezpiecznego spędzania czasu. Wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych. Zwiększanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w kontekście rozwoju zdrowia społeczno - emocjonalnego i psychicznego.

10

Spotkanie z Pielęgniarką

Organizacja spotkań z pracownikami służby zdrowia. Poznanie zawodu pielęgniarki w kontekście dbałości o zdrowie.

11

Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"

 Promocja zdrowia wśród dzieci: wdrażanie do dostrzegania korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia.

12

I Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"

 Promocja zdrowia wśród społeczności lokalnej: wdrażanie do dostrzegania korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia.

13

"Cała Polska czyta dzieciom" - grupa "Krasnale"

Rozwijanie zdrowia emocjonalno - społecznego. Kontakt z książką już na tym etapie ma bardzo duże znaczenie w rozwijaniu odporności emocjonalnej, kontaktów społecznych, wpływa na relaksację i odprężenie.

14

Wycieczki do Biblioteki Dziecięcej w Stalowej Woli

Dbanie o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków poprzez kontakt z literaturą dziecięcą i żywym słowem.

15

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Aktywny udział wszystkich grup wiekowych w wydarzeniu promującym Ideę Praw Dziecka. Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw, dostrzegania odmienności i ich akceptacji w kontekście troski o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków.

16

Wykonanie "koreczków owocowych" - grupa "Biedronki"

Promowanie zdrowego odżywiania poprzez samodzielne przygotowanie zdrowych posiłków.

17

Udział w konkursie pod hasłem: "Zdrowy Przedszkolak w krainie witamin" zorganizowanym przez Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli - grupa "Krasnale"

Promowanie wśród dzieci zdrowego odżywiania. Branie udziału w lokalnych przedsięwzięciach związanych z tematyką promocji zdrowia.

18

Obchody Światowego Dnia Wody

Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie w kontekście ukazania wody jako źródła życia. 

19

Udział w II Zimowej Olimpiadzie Przedszkolaków - grupa "Krasnale"

Promowanie aktywnego spędzania czasu, rozwijanie aktywności fizycznej naszych wychowanków.

20

Obchody Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem "Warzywa i owoce mają super moce"

Zwrócenie uwagi dzieci na rolę witamin w życiu i zdrowiu wszystkich ludzi już od najmłodszych lat. Propagowanie aktywności fizycznej w ramach zajęć z "Zumby".

21

Warsztaty kulinarne - grupa "Krasnale"

Spotkanie rodziców i dzieci ze specjalistką ds. żywienia, edukatora żywieniowego programu "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy". Przygotowanie zdrowych potraw pod okiem specjalisty.

22

Spotkanie z pszczelarzem

Zdobywanie przez naszych wychowanków wiedzy na temat cennych właściwości zdrowotnych miodu. Degustacja miodu.

23

Jesienne grillowanie warzyw i owoców

Promocja zdrowego stylu życia podczas uroczystości Powitania Jesieni.

24_1

Mistrzostwa Świata Przedszkoli w Piłce Nożnej

 Promocja zdrowego stylu życia, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Rozwijanie odporności emocjonalnej naszych wychowanków. Czerpanie radości ze spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

25

Ogólnopolska Akcja "Sprzątanie Świata" 2017

Promowanie zdrowego stylu życia u najmłodszych poprzez uświadamianie znaczenia czystego środowiska i otoczenia dla zdrowia ludzi.

26

Udział w zawodach sportowych "IV Sportowy Zawrót Głowy"

Zaszczepianie u dzieci miłości do sportu i aktywności fizycznej. Czerpanie radości z aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

27

Piknik Rodzinny

Promowanie wśród Rodzin spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zachęcanie do korzystania ze sportowych atrakcji. Integracja środowiska lokalnego w kontekście zdrowia społeczno - emocjonalnego.

28

Wizyta starszaków w szkole

Poznanie przez naszych wychowanków przyszłej placówki szkolnej - kształtowanie odporności emocjonalnej, integracja ze starszymi dziećmi. Dbałość o zdrowie emocjonalno - społeczne przyszłych uczniów.

29

Wizyta w Straży Pożarnej

Organizacja prelekcji i spotkań podejmujących tematykę bezpiecznego spędzania czasu. Nabywanie cennej wiedzy dotyczącej kwestii bezpieczeństwa. Promowanie wśród najmłodszych bezpiecznych zachowań w trosce o zdrowie własne i innych.

30

Aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg metody Batti Strauss - grupa "Biedronki"

Propagowanie wśród dzieci różnych form aktywnego spędzania czasu - aktywność fizyczna poprzez taniec i ruch. Nabywanie przez dzieci umiejętności odbioru dźwięków poprzez kontakt z muzyką poważną – rozwijanie sfery emocjonalnej.

31

Wiosenne zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Codzienne pobyty dzieci na świeżym powietrzu. Promocja spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

32

Udział w Memoriale Papieskim

Oddanie hołdu Św. Janowi Pawłowi II poprzez przepłynięcie bądź przejście basenu. Promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu. Dbanie o rozwój sfery duchowej wychowanków.

33

"Cała Polska czyta dzieciom" - grupa "Biedronki"

Rozwijanie zdrowia emocjonalno - społecznego. Kontakt z książką już na tym etapie ma bardzo duże znaczenie w rozwijaniu odporności emocjonalnej, kontaktów społecznych, wpływa na relaksację i odprężenie.

34

Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego "Madejówka"

Realizacja edukacji zdrowotnej i przyrodniczej poprzez ukazanie dzieciom zwierząt hodowlanych, poszerzanie ich wiedzy na temat zdrowych produktów odzwierzęcych, możliwość obserwacji zwierząt. Degustacja zdrowych "placuszków z blachy". Zabawy na świeżym powietrzu.

35

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Przedszkolaków dobre rady na złe odpady” pod hasłem Twórcze Przedszkolaki

Promowanie wśród dzieci zachowań ekologicznych jako zachowań pozytywnie wpływających na nasze życie i zdrowie. Branie udziału w lokalnych przedsięwzięciach związanych z tematyką promocji zdrowia.

36

II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Stalowej Woli

Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród rodziców, dzieci i nauczycieli.

37

Przeprowadzanie zajęć gimnastycznych

Propagowanie wśród dzieci aktywności fizycznej jako czynnika warunkującego zdrowie. Wykorzystywanie w tym celu różnych metod twórczych m.in. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gimnastyki Twórczej R. Labana, Gimnastyki Rytmicznej Kniessów, Opowieści Ruchowej, ćwiczeń przy muzyce wg C. Orffa.

38

Współpraca ze stalowowolską fundacją "Kocia wyspa" oraz przytuliskiem dla psów "Psia przystań"

Zbiórka karmy i datków dla kotów i psów. Prelekcje tematyczne dla dzieci. Uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt oraz ukazanie różnych aspektów działania na rzecz wolontariatu. Rozwijanie zdrowia emocjonalnego i duchowego.

39

Organizacja w ciągu roku dużej liczby wycieczek i spacerów

Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

40

Organizacja we wszystkich grupach wiekowych stałych/zmiennych ekspozycji w kąciku przyrody

Obserwacja roślin, nauka dbania o własne otoczenie, systematyczna pielęgnacja w postaci dyżurów, poznanie wpływu roślin (fauny) na środowisko i zdrowie ludzi.

41

Przedszkolna rabatka

Sadzenie kwiatów wokół przedszkola inspiruje dzieci do troski o środowisko naturalne, a także do dbania o otoczenie naszego przedszkola. Propagowanie proekologicznego stylu życia inspiruje również do troski o własne zdrowie i innych.

42

Wiosenne ogródki w salach zajęć

Wdrażanie do dbałości o grupowe ogródki, w których sadzimy kwiaty, zioła, warzywa i owoce. Wykorzystujemy wszystkie produkty do późniejszego komponowania posiłków m.in. rzeżuchę, szczypior, miętę. Wdrażamy do kształtowania prawidłowych i zdrowych nawyków żywieniowych.

43

Żywienie w przedszkolu

Jako placówka promująca zdrowie, oprócz systematycznych i różnorodnych działań, które podejmujemy w celu promocji wśród dzieci szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, kwestią priorytetową dla naszego przedszkola jest racjonalne i zdrowe żywienie. Wierzymy, że nasze przedszkole to dla dzieci ogromne wsparcie na drodze do odkrycia zdrowych smaków dzieciństwa.

W celu zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą żywienia i wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych zapraszamy Państwa do "Kącika żywieniowego"

W przedszkolu promującym zdrowie realizujemy następujące programy profilaktyczne propagujące zdrowy i ekologiczny styl życia:

- "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

kubu__

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

- "Akademia Aqufresh"

akademia_aquafresh

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci: uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.

- "Mamo, Tato, wolę wodę"

mtww_logo

To jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany przez markę Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

- "Czyste powietrze wokół Nas"

czystepowlogo

,,Czyste powietrze wokół nas” to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej o charakterze profilaktycznym, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO 19/20 POZOSTAŁO

-39

dni

7

godzin

40

minut

32

sekund

Najnowsze galerie