Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

wiosna1
wiosna2
Plac zabaw
Plac zabaw
Nasz plac zabaw
Plac zabaw

Promocja zdrowia

W naszym przedszkolu podjęliśmy starania o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W zakładce tej, znajdą Państwo informacje o koncepcji i standardach przedszkola promującego zdrowie oraz naszych działaniach podejmowanych w celu uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, które będą dodawane sukcesywnie.

Przedszkolaki podczas Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Piosenki Promującej Zdrowie pt. "Zdrowy Przedszkolak" w roku szkolnym 2017/2018

Na wiek przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań zdrowotnych, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mają codzienny kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci, co stwarza ogromne możliwości współpracy w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych oraz tych dotyczących dbałości o zdrowie. Przedszkole odgrywa więc bardzo ważną rolę – taka szansa nie powtarza się już na kolejnych etapach edukacyjnych.

Co oznacza stwierdzenie "przedszkole promujące zdrowie"?

Definicja przedszkola promującego zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach Przedszkola Promującego Zdrowie.

Standardy przedszkola promującego zdrowie:
  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
  3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
  4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

Zakres działań przedszkola odnośnie promocji zdrowia dotyczy aktywności fizycznej dzieci, szeroko pojętej edukacji zdrowotnej, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa oraz dbania o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków (tzw. podejście holistyczne).

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy następujące działania, które wpływają na propagowanie wśród społeczności przedszkolnej prozdrowotnego stylu życia w ujęciu holistycznym (więcej informacji o tych działaniach znajdą Państwo pod załączonymi linkami):

Poznajemy zawody swoich Rodziców - grupa "Biedronki"

Poznanie zawodu pielęgniarki w kontekście dbałości o zdrowie.

1

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Poznanie procedur zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowanie czynności ratowniczych w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań.

2

VIII Edycja Konkursu Plastycznego pt. "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę"

Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody. Rozwój sfery społeczno - emocjonalnej.

3

Gala Wolontariatu 2017

Uwrażliwianie na potrzeby innych.  Rozwój sfery społeczno - emocjonalnej.

4

Konkurs plastyczny pt. "Zróbmy choinkę... inaczej"

Pogłębianie wiedzy na temat symboli Świąt Bożego Narodzenia oraz integracja dzieci. Rozwój zdrowia społeczno - duchowego.

5

Zabawy w ogrodzie - grupa "Pszczoły"

Codzienne pobyty dzieci na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wpływanie na rozwój zdrowia w płaszczyźnie fizycznej i społecznej.

6

Przygotowanie szaszłyków owocowych - grupa "Krasnale"

Samodzielne przygotowanie przez dzieci zdrowych i kolorowych szaszłyków owocowych.

8

Wizyta pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli

Dbałość o zdrowie w kontekście sfery emocjonalnej i społeczno - moralnej. Słuchanie bajek o tematyce prozdrowotnej.

9

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

Organizacja prelekcji i spotkań podejmujących tematykę bezpiecznego spędzania czasu. Wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i innych. Zwiększanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w kontekście rozwoju zdrowia społeczno - emocjonalnego i psychicznego.

10

Spotkanie z Pielęgniarką

Organizacja spotkań z pracownikami służby zdrowia. Poznanie zawodu pielęgniarki w kontekście dbałości o zdrowie.

11

Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"

 Promocja zdrowia wśród dzieci: wdrażanie do dostrzegania korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia.

12

I Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt. "Zdrowy Przedszkolak"

 Promocja zdrowia wśród społeczności lokalnej: wdrażanie do dostrzegania korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia.

13

"Cała Polska czyta dzieciom" - grupa "Krasnale"

Rozwijanie zdrowia emocjonalno - społecznego. Kontakt z książką już na tym etapie ma bardzo duże znaczenie w rozwijaniu odporności emocjonalnej, kontaktów społecznych, wpływa na relaksację i odprężenie.

14

Wycieczki do Biblioteki Dziecięcej w Stalowej Woli

Dbanie o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków poprzez kontakt z literaturą dziecięcą i żywym słowem.

15

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Aktywny udział wszystkich grup wiekowych w wydarzeniu promującym Ideę Praw Dziecka. Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw, dostrzegania odmienności i ich akceptacji w kontekście troski o zdrowie emocjonalno - społeczne naszych wychowanków.

16

Wykonanie "koreczków owocowych" - grupa "Biedronki"

Promowanie zdrowego odżywiania poprzez samodzielne przygotowanie zdrowych posiłków.

17

Udział w konkursie pod hasłem: "Zdrowy Przedszkolak w krainie witamin" zorganizowanym przez Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli - grupa "Krasnale"

Promowanie wśród dzieci zdrowego odżywiania. Branie udziału w lokalnych przedsięwzięciach związanych z tematyką promocji zdrowia.

18

Obchody Światowego Dnia Wody

Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie w kontekście ukazania wody jako źródła życia. 

19

Udział w II Zimowej Olimpiadzie Przedszkolaków - grupa "Krasnale"

Promowanie aktywnego spędzania czasu, rozwijanie aktywności fizycznej naszych wychowanków.

20

Obchody Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem "Warzywa i owoce mają super moce"

Zwrócenie uwagi dzieci na rolę witamin w życiu i zdrowiu wszystkich ludzi już od najmłodszych lat. Propagowanie aktywności fizycznej w ramach zajęć z "Zumby".

21

Warsztaty kulinarne - grupa "Krasnale"

Spotkanie rodziców i dzieci ze specjalistką ds. żywienia, edukatora żywieniowego programu "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy". Przygotowanie zdrowych potraw pod okiem specjalisty.

22

Spotkanie z pszczelarzem

Zdobywanie przez naszych wychowanków wiedzy na temat cennych właściwości zdrowotnych miodu. Degustacja miodu.

23

Jesienne grillowanie warzyw i owoców

Promocja zdrowego stylu życia podczas uroczystości Powitania Jesieni.

24_1

Mistrzostwa Świata Przedszkoli w Piłce Nożnej

 Promocja zdrowego stylu życia, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Rozwijanie odporności emocjonalnej naszych wychowanków. Czerpanie radości ze spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

25

Ogólnopolska Akcja "Sprzątanie Świata" 2017

Promowanie zdrowego stylu życia u najmłodszych poprzez uświadamianie znaczenia czystego środowiska i otoczenia dla zdrowia ludzi.

26

Udział w zawodach sportowych "IV Sportowy Zawrót Głowy"

Zaszczepianie u dzieci miłości do sportu i aktywności fizycznej. Czerpanie radości z aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

27

Piknik Rodzinny

Promowanie wśród Rodzin spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zachęcanie do korzystania ze sportowych atrakcji. Integracja środowiska lokalnego w kontekście zdrowia społeczno - emocjonalnego.

28

Wizyta starszaków w szkole

Poznanie przez naszych wychowanków przyszłej placówki szkolnej - kształtowanie odporności emocjonalnej, integracja ze starszymi dziećmi. Dbałość o zdrowie emocjonalno - społeczne przyszłych uczniów.

29

Wizyta w Straży Pożarnej

Organizacja prelekcji i spotkań podejmujących tematykę bezpiecznego spędzania czasu. Nabywanie cennej wiedzy dotyczącej kwestii bezpieczeństwa. Promowanie wśród najmłodszych bezpiecznych zachowań w trosce o zdrowie własne i innych.

30

Aktywne słuchanie muzyki klasycznej wg metody Batti Strauss - grupa "Biedronki"

Propagowanie wśród dzieci różnych form aktywnego spędzania czasu - aktywność fizyczna poprzez taniec i ruch. Nabywanie przez dzieci umiejętności odbioru dźwięków poprzez kontakt z muzyką poważną – rozwijanie sfery emocjonalnej.

31

Wiosenne zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Codzienne pobyty dzieci na świeżym powietrzu. Promocja spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

32

Udział w Memoriale Papieskim

Oddanie hołdu Św. Janowi Pawłowi II poprzez przepłynięcie bądź przejście basenu. Promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu. Dbanie o rozwój sfery duchowej wychowanków.

33

"Cała Polska czyta dzieciom" - grupa "Biedronki"

Rozwijanie zdrowia emocjonalno - społecznego. Kontakt z książką już na tym etapie ma bardzo duże znaczenie w rozwijaniu odporności emocjonalnej, kontaktów społecznych, wpływa na relaksację i odprężenie.

34

Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego "Madejówka"

Realizacja edukacji zdrowotnej i przyrodniczej poprzez ukazanie dzieciom zwierząt hodowlanych, poszerzanie ich wiedzy na temat zdrowych produktów odzwierzęcych, możliwość obserwacji zwierząt. Degustacja zdrowych "placuszków z blachy". Zabawy na świeżym powietrzu.

35

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Przedszkolaków dobre rady na złe odpady” pod hasłem Twórcze Przedszkolaki

Promowanie wśród dzieci zachowań ekologicznych jako zachowań pozytywnie wpływających na nasze życie i zdrowie. Branie udziału w lokalnych przedsięwzięciach związanych z tematyką promocji zdrowia.

36

II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezydenta Stalowej Woli

Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród rodziców, dzieci i nauczycieli.

37

Przeprowadzanie zajęć gimnastycznych

Propagowanie wśród dzieci aktywności fizycznej jako czynnika warunkującego zdrowie. Wykorzystywanie w tym celu różnych metod twórczych m.in. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gimnastyki Twórczej R. Labana, Gimnastyki Rytmicznej Kniessów, Opowieści Ruchowej, ćwiczeń przy muzyce wg C. Orffa.

38

Współpraca ze stalowowolską fundacją "Kocia wyspa" oraz przytuliskiem dla psów "Psia przystań"

Zbiórka karmy i datków dla kotów i psów. Prelekcje tematyczne dla dzieci. Uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt oraz ukazanie różnych aspektów działania na rzecz wolontariatu. Rozwijanie zdrowia emocjonalnego i duchowego.

39

Organizacja w ciągu roku dużej liczby wycieczek i spacerów

Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

40

Organizacja we wszystkich grupach wiekowych stałych/zmiennych ekspozycji w kąciku przyrody

Obserwacja roślin, nauka dbania o własne otoczenie, systematyczna pielęgnacja w postaci dyżurów, poznanie wpływu roślin (fauny) na środowisko i zdrowie ludzi.

41

Przedszkolna rabatka

Sadzenie kwiatów wokół przedszkola inspiruje dzieci do troski o środowisko naturalne, a także do dbania o otoczenie naszego przedszkola. Propagowanie proekologicznego stylu życia inspiruje również do troski o własne zdrowie i innych.

42

Wiosenne ogródki w salach zajęć

Wdrażanie do dbałości o grupowe ogródki, w których sadzimy kwiaty, zioła, warzywa i owoce. Wykorzystujemy wszystkie produkty do późniejszego komponowania posiłków m.in. rzeżuchę, szczypior, miętę. Wdrażamy do kształtowania prawidłowych i zdrowych nawyków żywieniowych.

43

Żywienie w przedszkolu

Jako placówka promująca zdrowie, oprócz systematycznych i różnorodnych działań, które podejmujemy w celu promocji wśród dzieci szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, kwestią priorytetową dla naszego przedszkola jest racjonalne i zdrowe żywienie. Wierzymy, że nasze przedszkole to dla dzieci ogromne wsparcie na drodze do odkrycia zdrowych smaków dzieciństwa.

W celu zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą żywienia i wdrażania zdrowych nawyków żywieniowych zapraszamy Państwa do "Kącika żywieniowego"

W przedszkolu promującym zdrowie realizujemy następujące programy profilaktyczne propagujące zdrowy i ekologiczny styl życia:

- "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

kubu__

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

- "Akademia Aqufresh"

akademia_aquafresh

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci: uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej.

- "Mamo, Tato, wolę wodę"

mtww_logo

To jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce. Został on zainicjowany przez markę Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

- "Czyste powietrze wokół Nas"

czystepowlogo

,,Czyste powietrze wokół nas” to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej o charakterze profilaktycznym, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Próbna ewakuacja przy współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Stalowej Woli 

Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, zapoznanie dzieci i personelu przedszkola

z zasadami bezpiecznej ewakuacji.   

 6

 Spotkanie z Funkcjonariuszami Policji wraz z psem policyjnym

Poznanie zachowań zapewniających bezpieczeństwo m.in. na podstawie rozmów z  policjantami i filmu edukacyjnego, utrwalenie zasad ruchu drogowego, przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. 

25_1 

 Udział grupy „Plastusie“ w "III Futbolowych Szaleństwach Przedszkolaków"

Zachęcanie do aktywnego wypoczynku, nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.  

29_1      

 Spotkanie ze stomatologiem

Pogadanka na temat higieny jamy ustnej, poznanie budowy zęba i przyczyn próchnicy z wykorzystaniem ilustracji i innych pomocy, nawiązywanie współpracy z rodzicami, kształtowanie nawyków higienicznych.

26_1   

  II edycja Konkursu Piosenki o Zdrowiu „Zdrowy przedszkolak“

Popularyzacja tematyki zdrowotnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie talentów muzycznych, umożliwienie zaprezentowania swoich pasji. 

10_1 

  

 Udział w kampanii „Kolejowe ABC” 

Wizyta strażników ochrony kolei wraz z psem -zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz właściwego zachowania na terenach kolejowych w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko"! prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – kształtowanie właściwych postaw u dzieci, rozwijanie współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

8 

9 

 Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 

Zapoznanie z wybranymi prawami dziecka, uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są osoby, do których mogą zwrócić się 

o pomoc, kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.

  7

Zajęcia pt. "Instrukcja obsługi złości" w grupie „Biedronki“ 

Zapobieganie przejawom agresji i przemocy, uświadomienie dzieciom, 
że zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne. 

 12_1

  Udział reprezentacji przedszkola – grupy „Plastusie“ w wydarzeniu „Sportowy Zawrót Głowy“  
zorganizowanym przez Grupę Inicjatyw Twórczych

Promowanie aktywnego wypoczynku, integracja przedszkolaków z rówieśnikami. 

24_2 


 Warsztaty z integracji sensorycznej dla dzieci; prelekcja dla rodziców „Moje dziecko cyfrowe - jak uczyć dzieci odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych”
prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

Pedagogizacja rodziców, rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

20 

22 

23 

 Udział w 4. edycji konkursu „Książka czeka na przedszkolaka”,  
organizowanego przez Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” w Stalowej Woli

Zaciekawienie dzieci książkami, promowanie czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni,
integrowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stalowej Woli. 

11_1 

  Udział w III Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Stalowej Woli.

Promowanie aktywnego wypoczynku, rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

28_1 

  

Wycieczka do wycieczka do Parku Rozrywki i Parku Miniatur Sabat-Krajno

Wycieczka dla dzieci z grup Plastusie i Biedronki zorganizowana przez stowarzyszenie "Przyjazne Przedszkole", 
współfinansowana przez Urząd Miasta Stalowa Wola. 

Wzbogacenie więzi społeczności przedszkolnej, rozwijanie umiejętności społecznych, a także poznanie  i utrwalanie norm i wzorców zachowań kształtujących postawy prospołeczne dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej i zahartowanie organizmu, promocja zdrowego stylu życia, alternatywa dla biernego wypoczynku. 

19 

 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Doboszówka” 

Udział w warsztatach zatytułowanych „Od ziarenka do bochenka” – zapoznanie z procesem powstawania mąki i pieczenia chleba,
rodzajami zbóż , wyrabianie i pieczenie swoich chlebków;
wizyta w mini zoo – poznanie ciekawostek z życia zwierząt domowych i gospodarczych;
zawody sportowe na świeżym powietrzu – promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, zdrowego odżywania, rozwijanie współpracy z rodzicami. 

    

5 

1 

 2

3    

4 

    Piknik Rodzinny

Promowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dbanie o zdrowie psychiczne i wypoczynek dzieci,
rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinami wychowanków.

13_1 

14_1 

  15_1

16_1  


Seans w planetarium pt. „Życie drzew. Natura potrzebuje pomocy”

Poznanie znaczenia roślin dla życia na ziemi, podnoszenie świadomości ochrony środowiska naturalnego.

19_1 

 

Uroczystość „Pożegnanie lata – powitanie jesieni“ połączona z grillowaniem na świeżym powietrzu

Promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu, zachęcanie do jedzenia warzyw.

11 

 Sadzenie drzew w przedszkolnym ogrodzie

Zwracanie uwagi na rolę drzew w przyrodzie i ich znaczenie w życiu człowieka, kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody, propagowanie idei ochrony przyrody. 

13 

  Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

Przypomnienie zasad zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym oraz w ruchu drogowym. 

10_2 

    Wycieczka dzieci z grupy Misie do sklepu – piekarni

Zapoznanie dzieci z zawodem sprzedawcy, piekarza, poznanie wyrobów piekarskich i cukierniczych, edukacja zdrowotna oraz kształtowanie umiejętności bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

7 

  III Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu

Popularyzacja wiedzy o zdrowiu wśród dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie postaw prozdrowotnych, rozwijanie talentów muzycznych i popularyzacja śpiewu, umożliwienie prezentacji swoich pasji.

9_1 

 Udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Nasze miasto wolne od smogu i hałasu“

Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza- pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i komfort życia oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.

 17_1

  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka pod patronatem UNICEF

Poznanie praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka, uświadomienie dzieciom, że oprócz praw mają również obowiązki, zintegrowanie całej społeczności przedszkolnej, stworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości, dostarczenie okazji do dobrej zabawy i rozwijanie sprawności ruchowej. 

12 

 Włączenie się w akcję „Razem na święta” 

Przygotowanie świątecznych kartek do oraz zorganizowanie zbiórki dla potrzebujących - pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę, współpraca ze środowiskiem lokalnym. 


Udział reprezentantów przedszkola w konkursie plastycznym „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę“

Zachęcanie dzieci do pomocy zwierzętom, kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

18_1 

 Zajęcia otwarte dla rodziców w grupie „Biedronki“

Pieczenie pierniczków  ze zdrowych produktów – wprowadzanie radosnego nastroju, rozwijanie współpracy z rodzicami wychowanków.

8_1 

 Udział w sportowym spotkaniu mikołajkowym na hali sportowej MOSiR w Stalowej Woli 

Promowanie aktywnego wypoczynku, współpraca ze środowiskiem lokalnym.

6_1 

 Realizacja pogadanek i oglądanie filmów dotyczących bezpiecznego wypoczynku zimowego

Kształtowanie postaw służących zdrowiu i bezpieczeństwu w czasie zimowego wypoczynku.

4_1 

    

Zajęcia terapeutyczne prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli dla dzieci z grup „Plastusie“ oraz „Tygrysy“

Dostarczenie doświadczeń związanych z dysfunkcjami zmysłów i narządów, a także rozwijanie umiejętności rozumienia i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.

15 

 Spotkanie z  dietetykiem

Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, zapoznanie z piramidą żywienia od produktów najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te, które w odżywianiu mogłyby zostać wyeliminowane bez szkody dla organizmu, zachęcanie do ograniczania słodyczy i słodkich napojów, a zwiększania spożycia warzyw i owoców.

3_1 

 Realizacja programu „Czyściochowe Przedszkole” 

Kształtowanie nawyków higienicznych, postaw prozdrowotnych.

2_1 

 Spotkanie ze stomatologiem

Zapoznanie z zaleceniami dotyczącymi higieny jamy ustnej, sposobem mycia zębów, dbania o ich zdrowie.

14_1 

 Udział w wirtualnym spotkaniu z wojewodą podkarpackim Panią Ewą Leniart z okazji Dnia Dziecka w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”

Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.

16_2 

  

Spotkanie z Mikołajem

36

dni

22

godzin

10

minut

49

sekund

Najnowsze galerie