Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

wiosna1
wiosna2
Plac zabaw
Plac zabaw
Nasz plac zabaw
Plac zabaw

Rekrutacja 2021/2022

Zarządzenie Nr 18/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów [klik]

Zarządzenie Nr 17/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2021/2022 [klik]

UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów [klik]

UCHWAŁA NR LXVIII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów [klik]

 

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 15. Deklaracje będzie można otrzymać w przedszkolu od 1 marca 2021 r.  Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora.

Deklarację o kontynuacji można pobrać tu [klik] lub pobrać w przedszkolu. 


Adres strony dla zainteresowanych Rodziców:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola


Do Przedszkola nr 15 będą przyjmowane dzieci z różnych roczników.
Może zaistnieć sytuacja niezależna od przedszkola, że w grupie 3 - latków będą umieszczone dzieci 4,5 -  letnie .

 

Link do filmu instruktażowego dotyczącego rekrutacji:

https://youtu.be/AtmYhRLu4Ro 


 

Drodzy Rodzice!

Poniżej prezentujemy Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli na rok szkolny 2021/2022.


 


Drodzy Rodzice!

Poniżej prezentujemy Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli na rok szkolny 2021/2022.


Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do POTWIERDZENIA WOLI uczęszczania do Przedszkola nr 15 w terminie do 22.04.2021 r. godz.15.00 w postaci pisemnego oświadczenia.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

Komisja Rekrutacyjna 

 

Formularz POTWIERDZENIA WOLI znajdziecie Państwo tutaj [klik]

 

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli na rok szkolny 2021/2022.

      


 

 

Dzień Babci i Dziadzia

-8

dni

10

godzin

6

minut

13

sekund

Najnowsze galerie