Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

wiosna1
wiosna2
Plac zabaw
Plac zabaw
Nasz plac zabaw
Plac zabaw

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli:

  

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli

Drodzy Rodzice!

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 15.


 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie do 24.04.2020 r. do godz.15.00.

Dokument jest dostępny tutaj: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola/Files

Należy go pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać na adres e-mail naszego przedszkola przedszkole15@interia.pl

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola zgodnie z harmonogramem tj. od 21.04.2020 r. 


Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 

                                       

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja do przedszkola będzie prowadzona w formie elektronicznej od 11 marca 2020 od godz. 8:00 do 25 marca 2020 do godz. 15:00.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 15. Deklaracje będzie można otrzymać w przedszkolu od  4 marca 2020 r. Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u dyrektora.


Adres strony dla zainteresowanych Rodziców (strona zostanie aktywowana w dniu 11 marca 2020 r.):
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola

 

 

Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania:

 


UCHWAŁA NR LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznanie tym kryteriom liczby punków oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów. 

UCHWAŁA NR LXVIII/603/17RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Zarządzenie Nr 24/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Zarządzenie Nr 25/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2020/2021.

Grupy mieszane

W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja do przedszkola będzie prowadzona w formie elektronicznej od 11 marca 2020 od godz. 8:00 do 25 marca 2020 do godz. 15:00.

Do Przedszkola nr 15 będą przyjmowane dzieci z różnych roczników i do różnych  grup mieszanych.

 Może zaistnieć sytuacja niezależna od przedszkola, że w grupie 3 - latków będą umieszczone dzieci 4,5 -  letnie

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI - KORONAWIRUS

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 ze względu na zagrożenie COVID-19 została przedłużona do 27 marca. 2020 r.

 

 Ustala się następujące zasady składania wniosków.

1.

Rodzice mają obowiązek dostarczenia podpisanego wniosku z kompletem wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń) do przedszkola, oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu daty i godziny dostarczenia.

 

Przy składaniu dokumentów proszę o dostosowanie się do wyznaczonych przez przedszkole zasad bezpieczeństwa i higieny podczas składania wniosków.

 

2.

Dopuszcza się przesyłanie wydrukowanych, podpisanych wniosków wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (po wcześniejszym zeskanowaniu dokumentów), drogą mailową na adres przedszkola pierwszego wyboru.

Przesłany mail należy zatytułować Nabór-specustawa.

Pozostałe maile (zatytułowane w inny sposób) będą natychmiast usuwane i pozostaną bez rozpatrzenia.

Zaleca się zaszyfrowanie przesłanych maili gdzie hasłem powinien być PESEL dziecka.

W treści maila proszę podać nazwisko i imię dziecka.

 

Specustawa - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

 

Przetwarzanie danych osobowych na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 i kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie. Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem .

 

Dane kontaktowe znajdują się na stronach przedszkoli, jak również na stronie bipstalowawola.pl w zakładce Edukacja i Zdrowie.

 

Mailowy kanał komunikacyjny jest dopuszczony WYŁĄCZNIE w okresie obowiązywania specustawy.

Dzień Babci i Dziadzia

1

dni

7

godzin

7

minut

36

sekund

Najnowsze galerie