Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Przyjazne Przedszkole" w Stalowej Woli
stowarzyszeniesw_4_

 


 

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach        ( Dz. U. z 2019 poz. 713, z 2020 r. poz. 695) podaję do publicznej wiadomości, że:

 Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole”

z siedzibą  w Stalowej Woli, ul. Obrońców Westerplatte 1,  zostało rozwiązane z dniem               1 stycznia 2020 r. uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24.02.2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszelkie roszczenia wobec likwidującego się Stowarzyszenia należy zgłaszać w terminie do 15 06 2020 r. na adres e-mail: k.fedak@interia.pl

Katarzyna Fedak - Likwidator Stowarzyszenia


 

 Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole” w dniu 28.05.2019 r. zorganizowało wycieczkę dla dzieci z gr. III „Biedronki” i gr. IV „Plastusie” do Parku Miniatur i Parku Rozrywki Sabat Krajno. Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole”pozyskało dofinansowanie ze środków finansowych Gminy Stalowa Wola w ramach projektu Małego Granta na zadanie pt. „Organizacja wycieczki do Parku Miniatur i Parku Rozrywki Sabat Krajno”. Stowarzyszenie, organizując taką wycieczkę, zintegrowało środowisko społeczne, mając wpływ na wychowanie i edukację dzieci. Wycieczka była niezapomnianą podróżą „dookoła świata”. 

Dzięki takiej aktywności przedszkolaki w bezpośredni sposób poznawały świat wszystkimi zmysłami, uwrażliwiały się na piękno otaczającego świata, zmieniającego się w związku z uwarunkowaniami natury i działalnością człowieka. Natomiast emocje im towarzyszące wzbogaciły świat doznań dziecięcych, czyniąc je bardziej różnorodnymi.

Na stronie internetowej ogólnopolskiego czasopisma „Bliżej Przedszkola”ukazał się artykuł o wyprawie przedszkolaków w malowniczą krainę znajdującą się w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, u stóp Łysicy, najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich: https://blizejprzedszkola.pl/wpis-15648,wycieczka-przedszkolakow-z-przedszkola-nr-15-w-stalowej-woli-do-sabat-krajno
W ramach tego projektu Gmina Stalowa Wola dofinansowała, również Piknik rodzinny, który odbył się w ogrodzie przedszkola w dniu 14 czerwca. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Galeria.

herbmia


Drodzy Rodzice!
Informujemy, że z dniem 27.09.2017r. grupa założycielska składająca się z pracowników i rodziców Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli założyła Stowarzyszenie „Przyjazne Przedszkole”.
Przez najbliższe dwa lata będziemy działać na rzecz pożytku publicznego, aby zyskać zaufanie i stać się Organizacją Pożytku Publicznego, która będzie mogła pozyskiwać środki na działalność statutową z 1% podatku dochodowego.
Obecnie naszą działalność można wspierać dowolnymi wpłatami, (darowiznami) na konto:
Nadsański Bank Spółdzielczy 47943000060048711720000001

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.
  2. Organizowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej. Animowanie nowatorstwa pedagogicznego.
  3. Podnoszenie poziomu świadczonych usług w przedszkolu.
  4. Popieranie i inicjowanie wszelkich form unowocześniania metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także doposażanie sal zajęć oraz ogrodu przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki, meble i sprzęt.
  5. Dążenie do rozwijania inteligencji wielorakich, twórczych, indywidualnych osobowości dzieci, a także ochrona praw dzieci.
  6. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
  7. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. 

Prosimy o wspieranie naszych działań  poprzez zapisywanie się do Stowarzyszenia – deklarację członkowską można pobrać poniżej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazne Przedszkole:

Bożena DąbrowskaPrezes Zarządu.
Maria KupiecWiceprezes Zarządu.
Katarzyna FedakSekretarz Zarządu.
Beata SabatSkarbnik Zarządu.

Komisja rewizyjna:

Iwona KoziołPrzewodniczący Komisji.
Kinga Rojek - PaleńCzłonek Komisji.
Dorota PietrzakCzłonek Komisji.

Wśród zadań realizowanych przez Stowarzyszenie "Przyjazne Przedszkole" możemy wymienić m. in.
Wspieranie merytoryczne i organizacyjne uroczystości przedszkolnych, konkursów, przeglądów i akcji takich jak np.:

Pasowanie na Przedszkolaka
http://www.przedszkole15stw.pl/archiwum/20182019/a/pasowanie_na_przedszkolaka_w_grupie_krasnale
http://www.przedszkole15stw.pl/archiwum/20182019/a/pasowanie_na_przedszkolaka_w_grupie_pszczoly

II Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Zdrowiu pt:" Zdrowy Przedszkolak"
http://www.przedszkole15stw.pl/archiwum/20182019/a/ii_miedzyprzedszkolny_konkurs_piosenki_o_zdrowiu_pt_zdrowy_przedszkolak

Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
http://www.przedszkole15stw.pl/archiwum/20182019/a/obchody_100-lecia_odzyskania_niepodleglosci_przez_polske

Działania doradcze w doposażaniu przedszkola, np. zakup literatury do Biblioteki przedszkolnej, pomocy dydaktycznych np. wsparcie w zakupie robotów do programowania - ozobotów

Drodzy Rodzice!
W numerze 11 "Tygodnika Sztafeta" z dnia 14 marca 2019r. ukazał się artykuł na temat działań Stowarzyszenia "Przyjazne Przedszkole" w zakupie robotów Ozobot wspierających naukę wczesnego programowania w naszym przedszkolu. Zapraszamy do zapoznania się.

cci0000011

Pierwszy Dzień Lata

5

dni

12

godzin

30

minut

19

sekund

Najnowsze galerie

  • DSC08776