Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

O przedszkolu

Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli

Istnieje od 1 września 1982r. i mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Obrońców Westerplatte 1.
Przedszkole położone jest na osiedlu Młodynie, w wyjątkowo spokojnym, bezpiecznym i odległym od miejskiego hałasu terenie. Budynek, w którym mieści się przedszkole jest jednokondygnacyjny, typu szwedzkiego, otoczony pięknym, zielonym ogrodem i wyposażony w sprzęt do zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Budynek otacza ogrodzony plac o powierzchni ok. 2850 m2. Wyposażony jest w urządzenia do zabaw ruchowych, wmontowane na stałe. Na terenie znajdują się 4 piaskownice i teren zielony do zabaw ruchowych.

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 – 16:00, posiada pięć oddziałów, a każdy z nich ma swoją nazwę. Służą one do codziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla poszczególnych grup wiekowych.

Przedszkole jest budynkiem parterowym, gdzie zlokalizowanych jest pięć sal dydaktycznych z łazienkami, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, kuchnia z piecem konwekcyjno-parowym i pozostałym zapleczem, szatnia dla personelu, magazyny, obieralnia oraz pomieszczenia gospodarcze. W przedszkolu są piwnice. Sale wyposażone są w meble dostosowane do wieku dzieci, kąciki dydaktyczne zorganizowane zgodnie z teorią inteligencji wielorakich H.Gardnera, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne.

W placówce jest dobrze wyposażona  biblioteka z księgozbiorem pedagogicznym oraz dla dzieci, płytoteka, wideoteka, zestaw prezentacji multimedialnych. Pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny, pianino, laptopy stanowią stałe wyposażenie sal dydaktycznych. Wszystkie sale wyposażone są w odtwarzacze CD. Sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiadają najnowszym wymogom pedagogiki oraz zasadom prozdrowotnym, stawianym przed nowoczesną placówką wychowania przedszkolnego.

Przedszkole nr 15 jest przedszkolem publicznym:

  • Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  • Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.
  • Zgodnie z przepisami oświatowymi - pobiera opłaty dotyczące godzin spędzonych w przedszkolu powyżej Podstawy Programowej od dzieci 3-5-letnich. Dzieci 6-letnie. odbywające roczne przygotowanie przedszkolne są zwolnione z powyższych opłat. 

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Oddział przedszkolny obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci, zabawy konstrukcyjne, indywidualna praca z dzieckiem, prowadzenie pracy wyrównawczej.

Naszemu pedagogicznemu działaniu towarzyszy myśl Anthony de Mello: "Nie proś świata, aby się zmienił, ty zmień go pierwszy". Toteż w pracy wychowawczej i dydaktycznej preferowany jest otwarty styl, aktywne i problemowe metody. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

Dzień Mamy

4

dni

2

godzin

44

minut

4

sekund

Najnowsze galerie

  • Zegar słonaczny P-le 15