Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

Opłaty

Opłata stała za przedszkole jest naliczana zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI/577/17 Rady Miejskiej W Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola.

Przedszkole czynne jest w godzinach: od 6:00 do 16:00:
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: od 8:00 do 13:00 (bezpłatnie). 
Za każdą godzinę powyżej podstawy programowej Rodzice dzieci 3-5-letnich zapłacą 1zł.

Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy o Systemie Oświaty zniesiono możliwość pobierania opłat za pobyt dzieci 6-letnich, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Wysokość miesięcznej opłaty za świadzczenia przedszkola stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz opłaty dziennej.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:

Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu wyżywienia zwanej dalej stawką żywieniową, która wynosi:
  •  za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 100% dziennej stawki żywieniowej tj. 8 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • za 2 posiłki (śniadanie, obiad) 80% dziennej stawki żywieniowej tj. 6,40 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • za 1 posiłek (obiad) 50% dziennej stawki żywieniowej tj. 4 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

 

śniadanie – 2.40 zł

obiad – 4 zł

podwieczorek – 1.60 zł 

 

 

Opłata za przedszkole oraz za wyżywienie, płatna jest z dołu do 20 każdego następnego miesiąca.
Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego w PKO BP Oddział 1 w Tarnobrzegu.
Nr konta 71102049130000990201176221

Święta Wielkanocne

14

dni

6

godzin

35

minut

1

sekund

Najnowsze galerie

  • Zegar słonaczny P-le 15