Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych na rok szkolny 2023/2024

Godziny  Przebieg
 6:00-7:50
 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca w zespołach dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
 7:50-8:00
 Czynności porządkowe na sali zajęć, czynności higieniczne w łazience. Przygotowanie do śniadania.
 8:00-8:30
 Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, mycie zębów po śniadaniu.
 8:30-11:30
 Zajęcia edukacyjno - wychowawcze z całą grupą inspirowane przez nauczyciela w celu stymulowania rozwoju dziecka w sferze poznawczej, językowej, matematycznej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zabawy z językiem angielskim, pobyt na świeżym powietrzu np. w ogrodzie przedszkola, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe, uroczystości przedszkolne.
 11:30-12:15
 Obiad: czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
 12:15-14:00 
 Leżakowanie, odpoczynek dzieci, relaksacja, bajkoterapia.
 14:00-14:30
 Podwieczorek: czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku.
 14:30-16:00
 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, taneczne, tematyczne, konstrukcyjne, zabawy przy stolikach np. układanki, puzzle, pusy, palety. Indywidualna praca z dzieckiem, grupą dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych na rok szkolny 2023/2024

Godziny  Przebieg
 6:00-7:50
 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca w zespołach dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne, zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
 7:50-8:00
 Czynności porządkowe w sali zajęć, czynności higieniczne w łazience. Przygotowanie do śniadania.
 8:00-8:30
 Śniadanie: czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, mycie zębów po śniadaniu.
 8:30-11:30
 Zajęcia edukacyjno - wychowawcze z całą grupą inspirowane przez nauczyciela w celu stymulowania rozwoju dziecka w sferze poznawczej, językowej, matematycznej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zabawy z językiem angielskim, pobyt na świeżym powietrzu np. w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe, uroczystości przedszkolne.
 11:30-12:30
 Obiad: czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, mycie zębów po obiedzie.
 12:30-14:00 
 Relaksacja, bajkoterapia, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym organizowane i swobodne, spacery, wycieczki. Zajęcia umuzykalniające. Religia.
 14:00-14:30
 Podwieczorek: czynności samoobsługowe i porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku.
 14:30-16:00
 Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, taneczne, tematyczne, konstrukcyjne, zabawy przy stolikach np. gry planszowe,  puzzle, pusy, układanki. Indywidualna praca z dzieckiem, grupą dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Początek roku szkolnego 2024/2025

46

dni

6

godzin

49

minut

34

sekund

Najnowsze galerie

  • DSC08776