Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW - rodzaj organu (szkolnego, przedszkolnego) który reprezentowany jest przez rodziców wychowanków danej placówki. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze (szkołą, przedszkolem) w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej . Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności placówki .

Tryb powoływania Rady Rodziców ustala art. 83 ust. 1 – 3; kompetencje art. 83 ust.4 i art. 84 ust. 6 oraz art. 86 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).

Dobrowolna składka na RR w tym roku szkolnym wynosi 80 zł na pierwsze dziecko i 40 zł na drugie dziecko z rodziny.

 

Dzień Mamy

4

dni

2

godzin

7

minut

13

sekund

Najnowsze galerie

  • Zegar słonaczny P-le 15