Logo

PRZEDSZKOLE nr 15 w STALOWEJ WOLI - bawimy się i uczymy

Kreatywne przedszkole

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego "Kreatywne przedszkole - twórczy maluch". 

Celem konkursu było kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu.
Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw.

Konkurs przeprowadzony został w okresie od 1 marca 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Przystępując do konkursu Przedszkole musiało wykonać 7 zadań. Ich zrealizowanie pozwoliło naszej placówce otrzymać tytuł "Kreatywne przedszkole - twórczy maluch".
Nasza placówka brała udział już dwukrotnie w Ogólnopolskich Konkursach organizowanych przez Studium Prawa Europejskiego. Możemy pochwalić się takimi certyfikatami jak: "Bezpieczne dziecko - bezpieczne przedszkole" oraz "Przedszkole talentów"

Poniżej zamieszczamy relacje z wykonywania poszczególnych zadań:
1. Zorganizowanie w przedszkolu konkursu recytatorskiego lub konkursu piosenki prezentującego wiersze lub utwory w języku polskim lub obcym – kształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym lub w językach obcych.

W dniu 7.03.2018 r. w naszym przedszkolu odbył się " I Przedszkolny Festiwal Recytatorski Wierszy Polskich Poetów". Przedszkolaki z pasją recytowały wiersze znanych polskich poetów. Założeniem konkursu było rozwijanie u dzieci właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworu oraz możliwość prezentacji przed publicznością. Przedszkolaki deklamowały znane wiersze z klasyki literatury dziecięcej autorstwa: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Stanisława Jachowicza. Przedstawiane wiersze były zabawne i wpadające w ucho. Każdy z recytatorów zachwycił widzów wdziękiem oraz niepowtarzalną interpretacją utworów. Każdy występ nagradzany został gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe książeczki.

Poniżej krótka fotorelacja.

kreatywne_przedszkole_3_

2. Mapa myśli przedszkolaka – tworzenie mapy myśli, przedstawienia problemu, opracowania pojęcia. Wykorzystuje się w niej schematy, rysunki, symbole, krótkie słowa i hasła. Celem stosowania map myśli, pojęciowych jest usystematyzowanie lub wizualizacja zdobytej wiedzy – kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się.

Mapa myśli jest to metoda notowania, w której używa się krótkich haseł i rysunków. Stosowanie map myśli w nauczaniu jest specjalnym sposobem notowania, który wspomaga kreatywne myślenie i zwiększa efektywność nauczania oraz przyspiesza naukę, a przede wszystkim bazuje na umiejętności logicznego kojarzenia zagadnień. Mapy myśli naszych przedszkolaków, które chcemy przedstawić są pozbawione słów, nie są idealne, jednak pozwoliły im zaprezentować treści związane m.in. z opieką nad zwierzętami oraz tematyką zdrowia. Tworzenie map myśli przez przedszkolaki pozwala im rozwijać kreatywność, współpracę, wspiera wymianę wiedzy i umiejętność prezentowania jej innym. Jest to również forma uczenia się, którą nasi wychowankowie bardzo lubią i z chęcią uczestniczą w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy właśnie tą metodą.

Poniżej krótka fotorelacja.

3. Przygotowanie i wykorzystywanie kącika badawczego – zaopatrzonego w przyrządy i pojemniki (menzurki, butelki i słoiki o różnej pojemności, pojemniki z piaskiem i wodą, lejki itp.), przyrządy miernicze (linijki, ekierki, miary krawieckie, poziomice, wagi, termometry itp.), sprzęty i urządzenia (mikroskop, lupa, kompas, kalkulator, kalejdoskop, lornetka itp.). Przygotowanie zajęć, wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, liczenie, segregowanie, ważenie, klasyfikowanie itp., obserwacja zachodzących procesów, wyciąganie wniosków – kształtowanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych.

W naszej placówce, w każdej sali zajęć stworzony jest wspólnie z dziećmi "kącik badawczy", który odpowiada potrzebom dzieci m.in. eksperymentowania, zaspokajania ciekawości poznawczej - jakże ogromnej w tym okresie wiekowym.
Gromadzone są w nich przeróżne przedmioty wykorzystywane w czasie zajęć badawczych oraz w czasie zabaw dowolnych: lupy, miarki, probówki, lejki, naczynia, zlewki, kolby, druciki kreatywne, pióra, balony, menzurki, mikroskopy, wagi i wiele innych przedmiotów.
Podczas wielu zajęć badawczych prowadzonych w ciągu całego roku szkolnego dzieci wykonują pod opieką nauczycieli wiele eksperymentów oraz uczestniczą w wielu zabawach badawczych. Do eksperymentów przedszkolaków przydaje się również wszystko to, co możemy znaleźć w kuchni: olej, ocet, barwniki, a nawet cukierki. Celem takich wspólnych zabaw jest m.in. rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, uczenie ich prowadzenia obserwacji, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznawanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń, nauka pojęć matematycznych oraz inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych poznają m.in. właściwości wody, proste eksperymenty wyjaśniające wiele ciekawych zjawisk chemicznych i fizycznych, zjawiska optyczne oraz zapoznają się z pojęciami matematycznymi.

Poniżej krótka fotorelacja.

4. Zorganizowanie uroczystości przedszkolnej, której celem będzie poznawanie, przeżywanie oraz kreowanie kultury regionalnej i narodowej lub ukazywanie różnorodności zasobów i tradycji kulturowych innych narodów. Dzieci zaprezentują swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, teatralne, ruchowe przed swoją rodziną, społecznością przedszkolną czy środowiskiem lokalnym – kształtowanie kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej.

W dniu 25.04.2018r. w naszym przedszkolu uroczyście świętowaliśmy obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Celem uroczystości było rozbudzanie w najmłodszych zainteresowania Ojczyzną i kształtowanie poczucia dumy z przynależności narodowej, przeżywanie kultury narodowej.

Przedszkolaki ubrane w odświętne stroje miały ze sobą biało-czerwone flagi. Świętowanie rozpoczęło się od wspólnego zaśpiewania hymnu narodowego. Następnie odbył się występ artystyczny przygotowany przez dzieci z grupy "Plastusie", podczas którego dzieci zaprezentowały pozostałym przedszkolakom narodowy taniec "Polonez" oraz swoje umiejętności wokalne i recytatorskie w piosenkach oraz wierszach patriotycznych. Odbyły się również występy artystyczne poszczególnych grup. Na zakończenie uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy piosenkę "Kocham Cię Polsko".  

Dzięki słonecznej pogodzie wyruszyliśmy na pochód w okolicy przedszkola z biało-czerwonymi flagami w rękach, aby dzieci mogły rozwijać wiedzę dotyczącą zarówno kultury narodowej, jak i regionalnej.

Poniżej krótka fotorelacja.
W miesiącu maju przypada Dzień Europy. Doskonale teraz o tym wiedzą dzieci z Przedszkola nr 15, ponieważ z tej okazji grupa "Biedronki" przedstawiła całej społeczności przedszkolnej "europejską" inscenizację. Z racji faktu, że "Biedronki" realizują w grupie program "Jestem Polakiem i Europejczykiem" - toteż tego dnia przedszkolaki zaprosiły wszystkich na swój występ - gdzie pojawili się m.in Polacy, Grecy, Włosi czy Duńczycy! Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak wygląda flaga Unii Europejskiej. Wszyscy uroczyście odśpiewali hymn – „Oda do radości”. Przedszkolaki miały również okazję obejrzeć tańce ludowe krajów unijnych: Krakowiaka czy grecką Zorbę. Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali poczęstowani przez przedszkolaków z grupy "Biedronki" słodyczami z flagą Unii Europejskiej

Głównym celem całego przedsięwzięcia było zapoznanie dzieci z symbolami, zwyczajami i tradycjami państw europejskich oraz kształtowanie wśród przedszkolaków poczucia przynależności narodowej i europejskiej.

Poniżej krótka fotorelacja.

5. Mały wolontariat – zorganizowanie akcji charytatywnej w dowolnej formie i na wybrany cel, angażując dzieci i ich rodziny do udziału w akcjach – kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich.

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy akcję charytatywną „Czysty Aniołek” zainicjowaną przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak.
Wspólnie z dziećmi i ich Rodzicami zbieraliśmy środki czystości dla dzieci. Celem akcji było wsparcie najmłodszych mieszkańców Stalowej Woli z rodzin z trudnościami opiekuńczymi, promowanie i kształtowanie wśród nich nawyków higienicznych oraz zdrowego stylu życia.
Zebrane środki czystości pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przekazali dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin. 

6. Nauka programowania w przedszkolu – przygotowanie zajęć rozwijających myślenie komputacyjne u dzieci z pomocą narzędzi informatycznych (tablety, laptopy, komputery, aplikacje i programy online) oraz innych pomocy dydaktycznych (gry planszowe, układanki, puzzle, łamigłówki i zagadki, instrukcje itp.) – kształtowanie kompetencji informatycznych.

Code Week to święto kodowania. W tym roku ten radosny czas nauki programowania przypadał 15.10-19.10.2018r. Programowanie nastawione jest na wspieranie i rozwój uniwersalnych kompetencji: rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, umiejętności pracy zespołowej. Koduje cała Europa! Również nasza placówka po raz kolejny aktywnie włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania. Przez 5 kolejnych dni wspólnie wykonywaliśmy zadania związane z programowaniem - podjęliśmy wyzwanie Code Week razem z programem Uczymy Dzieci Programować. Podczas pierwszego dnia wyzwania poznaliśmy historię Code Week, dzieci zostały zapoznane ze stroną www.codeweek.eu, wspólnie oglądaliśmy wydarzenia oznaczone na mapie i odszukiwaliśmy swoje wydarzenia. Ułożyliśmy także własny "Taniec Robotów". Drugi dzień wyzwania upłynął pod znakiem poszukiwania algorytmów. Podczas zajęć w tym dniu wspólnie zakodowaliśmy napis Code Week na macie do kodowania oraz stworzyliśmy skrypt, przy pomocy strzałek kierunkowych. Podczas trzeciego dnia wyzwania pozbieraliśmy różnego rodzaju informacje dotyczące województwa, w którym znajduje się nasza miejscowość. Dzieci, wcieliły się w rolę przewodników i powiedziały co warto zwiedzić w naszej miejscowości, a także odkrywały szyfry z ukrytymi wiadomościami dotyczącymi miejscowości. Dzień czwarty upłynął pod znakiem pracy z Ozobotami! Na zajęciach stworzyliśmy mapę swojego województwa, która następnie stała się zakodowaną trasą dla robotów. Przypomnieliśmy w jakim województwie znajduje się Stalowa Wola, rozmawialiśmy o ciekawych miejscach wartych zwiedzenia, ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w naszym województwie. Dzień piąty wyzwania był podsumowaniem naszego udziału w obchodach Code Week z programem Uczymy Dzieci Programować. Wspólnie wykonaliśmy plakat podsumowujący udział dzieci w obchodach Code Week z Uczymy Dzieci Programować.

Poniżej krótka fotorelacja.

7. Wspólne przygotowanie pracy plastycznej lub technicznej na dowolnie wybrany temat wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości.

W miesiącu kwietniu i maju 2018r. w naszym przedszkolu realizowane były zajęcia dotyczące recyklingu.  Celem tych zajęć był wzrost świadomości ekologicznej  dzieci, podniesienie świadomości dzieci w zakresie ochrony środowiska, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody oraz kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości.

Podczas trwania tego cyklu zajęć przeprowadzone zostały zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzyły przestrzenne prace z surowców wtórnych. Podczas zajęć dzieci uzyskały informacje dotyczące recyklingu i korzyści z niego płynących. Dowiedziały się jak przebiega proces recyklingu i co można odzyskać podczas tego procesu. Poszerzały również wiedzę dotyczącą sposobów ochrony środowiska

Podczas tych zajęć dzieci wykonały doniczki z butelek do swojego "kącika przyrody" oraz wiosenną dekorację do sali zajęć w postaci przepięknego kwiatka wykonanego również z  butelek PET. 

Dzień Mamy

4

dni

2

godzin

4

minut

2

sekund

Najnowsze galerie

  • Zegar słonaczny P-le 15